برای بستن ESC را بزنید

فیلم و سینما

معرفی فیلم “Dogtooth”

خسرو 0 95

چرا “دریا” دریاست و “کویر” نیست؟چرا “صندلی” صندلی‌ست و “میز” نیست؟!این چارچوب اسامی و نام‌گذاری‌ها آیا انسان را بدل به موجوداتی شرطی نمی‌کند؟آیا در این مسیر ذهنیت‌ها بر عینیت‌ها غلبه…

ادامه مطلب