برای بستن ESC را بزنید

کتاب

این روزها چی بخوانیم ؟ چند فهرست پیشنهادی برای ایام خانه نشینی کرونا

خسرو 0 97

رضا امیرخانی ، از بین خوانده‌های جدیدش این سه رمان را پیشنهاد داده: «گاه ناچیزی مرگ» محمدحسن علوان ترجمه اللهیاری، «برج سکوت» حمیدرضا منایی و «شورآب» کیوان ارزاقی. اینجا بخوانید…

ادامه مطلب