برای بستن ESC را بزنید

تاریخ

یک تکه کتاب ؛ «انسان خردمند» نوشته ی یووال نوح هراری

خسرو 0 146

اديان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان می‌گذارند. ادیان انسان‌گرا بشر را یا، به‌عبارت صحیح‌تر، انسان خردمند را می‌ستایند. انسان‌گرایی اعتقادی است که براساس آن انسان خردمند دارای ذاتی…

ادامه مطلب