برای بستن ESC را بزنید

خسرو

خسرو هستم ، یک کتاب باز . ادبیات مرا به جلو میراند ، موسیقی مرا سرپا نگه می دارد و با سینما استراحت میکنم .

در خانه بمانید و کتاب بخوانید !

در روزهایی که ویروس همه‌گیر کرونا بسیاری را مجبور کرده تا به جای رفتن به سر کار در خانه کار کنند، شنیدن نکات کلیدی از تجربه موفق افرادی که همیشه و یا گاهی مجبور به کار در خانه بوده‌اند خالی از فایده نیست.