گهگاه خواب دخترکی می‌بینم کم‌سال
که قرار است روزی مادر من باشد.
دخترکی که بازی‌هایش شبیه بازی نیست
و کارنامه‌ی درخشانش
با اشک دوری از مادر شسته شده!
توپش را زمین می‌زند٬ و می‌شمرد؛
و آنچه می‌شنود چیزی نیست
جز صدای توپش – و دلش!
رنگ پریده‌اش را لبخندی زینت نمی‌دهد
خودش را می‌بیند در آینه؛
همبازی خودش!
لی‌لی‌کنان از خط‌ها می‌گذرد؛
و‌ چون می‌گذرد از ته خط؛
می‌ماند میان نرفتن و رفتن
فکر می‌کند به من

 • به غریبه‌ای –
  که قرار است روزی فرزند او باشد
  نمی‌داند که بهتر است روزی – کی؟ –
  به دنیا بیاوردم یا نه؟
  نمی‌داند که اندوه
  برای توشه سپردن به کودکش کافی ست؟
  فکر می‌کند؛
  به مردی که قرار است روزی – کی؟ –
  زیر سقفش باشد.
  مردی ندیده؛
  که کیست؟ و کجاست؟
  و هر جا هست و هر که هست
  شاید اکنون در خیال او‌ هم نیست!
  مردی که شاید اکنون
 • وجب به وجب –
  در کار مساحی بیابان‌هاست؛
  و‌ گاهی شعری می‌نویسد کنار اسناد دولتی!
  مردی که از کولاک کوبنده‌ی برف
  پناه برده زیر شکم اسبی
  و‌‌ نمی‌داند حالا یخ می‌زند یا کی؟
  و‌ چون واپسین امید سر سوزنش
  شاید فکر می‌کند
  به لبخند اندوه‌زای دخترکی تنها
  در جایی دور؛
  مانده میان نرفتن و رفتن
  بر خط‌کشی یک بازی.
  دخترکی ندیده
  که کیست؟ یا کجاست؟
  و هر جا هست و هر که هست
  چیزی ندارد؛
  جز مانندی در آینه
  جز توپکی لرزان در دو دست
 • و قلبی که گرم شده٬ از بس تند می‌زند –
  جز خیال گنگی از مردی زیر شکم اسبی در کولاک
  جز کارنامه‌ای
 • با ده ردیف بیست –
  تا با آتش آن گرم کندش!