«فاکتور»
این کلمه دو تلفظ مختلف و دو معنای مختلف دارد٬ ولی غالبن به اشتباه آن‌ها را به جای هم به کار می‌برند.

«فاکتور» بر وزن «کارکُن»٬ کلمه‌ای فرانسوی ست (facteur) که مصطلح علم ریاضیات و شیمی است و در زبان رایج٬ خاصه میان درس‌خواندگان به معنای «عامل» به کار می‌رود.

«فاکتور» بر وزن «جانسوز» که آن هم کلمه‌ای فرانسوی است (facture) عبارت است از «ورقه‌ای که فروشنده روی آن ریز و‌ بهای کالاهای فروخته را می‌نویسد و به خریدار می‌دهد» و در فارسی آن را صورت‌حساب می‌گویند.

“ابوالحسن نجفی”