زبان باعث تفکر می شود،تفکر می تواند انسان را به معنای انسانیت برساند،و انسانیت شاید روزی از پس درک جهان قابل درک خود برآید و یا از تلاش برای درک جهان دست بردارد.

فیلم Arrival اقتباسی از کتاب داستان زندگی تو داستان کوتاه علمی-تخیلی از تد چیانگ است که دنی ویلنوو از پس کارگردانی و اریک هیرر از پس نویسندگی ان به خوبی بر امدند

این فیلم داستان یک زبان شناس با بازی ایمی آدامز است که پس ورود دوازده سفینه بیگانه به زمین ، به عنوان زبان شناس سعی در برقراری ارتباط با موجودات بیگانه ای که در سفینه هستند می کند

Arrival رابطه بین زبان و تفکر انسان را به خوبی نشان میدهد و می گوید فکر و تدبر انسان می تواند با نگرش جدید به زبان یا تغییر زبان به کلی عوض شود و درک انسان (مانند درک زمان ،فضا، جهان ،وجود خود و …) را عوض کند