فیلم ۱۹۱۷ ( سام مندس – راجر دیکینز) با دقت و ظرافت برای تماشا روی پرده سینما ساخته شده .

تعظیم به آنها که هنوز از این پرده بزرگ نگهبانی می کنند ، و عرق میریزند برای ساختن چیزی که باید در سالن تاریک و و در بهترین شرایط تماشایش کرد تا ریزه کاری هایش دیده شود . زنده باد آنها که هنوز تسلیم نشده اند در برابر بلعیده شدن «تصویر متحرک» توسط اسکرین های مبتذل چهار اینچی ، شش اینچی یا هشت اینچی که میخواهند جایگزین آن پرده ارجمند شوند .

“از اینستاگرام حسین معززی نیا”