ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

سعدی گلستان دیباچه

انیمه لاک پشت قرمز محصول مشترک ژاپن و فرانسه در سال 2016 پا به عرصه حضور گذاشت و عنوان نامزد بهترین انیمیشن اسکار آن سال را از آن خود کرد.